«Ուսումնական գարուն»

Մասնակիցներ՝ 2.2 դասարանի սովորողներ

Ժամկետ- Մարտի 25-մարտի 31


Նպատակ.
Մեդիահմտությունների զարգացում
Բանավոր խոսքի զարգացում

Ստեղծագործական ունակությունների,
երևակայության զարգացում,

Ընթացք.

Նկարահանել տեսնյութեր, որոնցում սովորողները ներկայացնում են իրենց տան 7 հրաշալիքները: Ցանկալի է, որ սովորողներն ինքնուրույն նկարահանեն՝շրջելով տանը, բակում, իրենց սիրելի անկյուններում:

Արդյունքը՝ տեսանյութերի հրապարակում բլոգում