Տոներ, ծեսեր

Կարինե Մամիկոնյան
Թթուդրիկի ծես
Սեբաստացու օրեր
Երևան 2800
Ամանորյա ծես
Ձոն
Զատիկի ծես

Ազնիվ Մանուկյան
Լավաշթխիկ
Թթուդրիկ
Սեբաստացու օրեր

Դիանա Գևորգյան
Սեբաստացու օրեր
Թթուդրիկ
Լավաշթխիկ
Ձոն
Ամանոր
Դդմածես
Զատիկ

Կարինե Խառատյան
Ամանորի ծես
Երևան 2800
Սեբաստացու օրեր
Սեդա Վիրաբյան
Թթուդրիկ
Ամանորյա ծես
Երևան 2800
Սեբաստացու օրեր

Մանուշակ Աբրահամյան
Սեբաստացու օրեր
Երևան2800
Սուջուխի ծես
Ձոն
Համբարձման ծես

Մարինե Մխիթարյան
Սուջուխի ծես
Զատիկի ծես
Սեբաստացու օրեր
Ձոն
Ամանորի ծես
Թթուդրիկ

Լիլիթ Մովսիսյան
Զատիկի ծես
Համբարձման ծես
Դդմածես
Ամանորի ծես

Լուսինե Փաշայան
Երևան 2800
Թթուդրիկ
Սեբաստացու օրեր
Զատիկ

Կարինե Բաբուջյան
Սեբաստացու օրեր

Ծաղիկ Գասպարյան
Լավաշթխիկ
Սեբաստացու օրեր
Թթուդրիկ
Ամանորյա ծես
Զատիկ

Վարսիկ Աթոյան
Ձոն
Սեբաստացու օրեր
Թթուդրիկ
Լավաշթխիկ
Զատիկ

Արմինե Գյոնջյան
Ձոն
Սեբաստացու օրեր
Զատիկի ծես

Լիլիա Զախարյան
Թթուդրիկ

Անահիտ Հարությունյան
Սեբաստացու օրեր
Ամանոր
Ղափամա
Ձոն
Ծառզարդար, Զատիկ
Համբարձում

Հռիփսիմե Առաքելյան
Դդմածես
Զատիկի ծես
«Ձոն»

Մերի Գրիգորյան
Զատիկի ծես
Սեբաստացու օրեր
Զատիկ

Տաթև Թամազյան
Թթվի ծես
Զատիկ

Լիլիա Զախարյան
Թթուդրիկի ծես

Սաթենիկ Գևորգյան
Ամանորյա ծես

Արմինե Մովսիսյան
Հարիսայի ծես
Լավաշթխիկ
Թթուդրիկ

Հասմիկ Ղազարյան
Ամանորի ծես
Լավաշթխիկ
Սեբատսացու օրեր
Զատիկ
Ձոն

Լիլիթ Սահակյան
Տրնդեզ
Ղափամա
Զատիկ
Սուջուխ
Թթուդրիկ

Լուսինե Հակոբյան
Լավաշթխիկ
Զատիկի ծես

Գոհար Սմբատյան
Հարիսայի ծես
Զատիկ
Ձոն

Մարգարիտա Հովնանյան
Գիտելիքի օր

Լուսինե Գասպարյան
Տոներ
Զատիկ
Սեբաստացու օրեր
Ձոն

Մոնիկա Տոնոյան
Զատիկ
Ծաղկազարդ
Թթուդրիկ

Թամարա Մարիմյան
Զատիկ 1
2
Ամանորի ծես

Անահիտ Մելքոնյան

Սեբաստացու օրեր
Զատիկ
Համբարձման ծես

 

 

Ամանորյա և Սուրբ Ծննդյան ավետիսներ, Մարինե Մկրտչյան
Ամանորյա ծես, չարխափաններ, խաղեր, Մարինե Մկրտչյան

Մարինե Մկրտչյան, հոդված

Զատիկի ծես 2018