Oր 2, հեռավար-առցանց կրթություն

Մայրենի

Արեգ Հարությունյան, Երկու այծ, սահիկահանդես,
Ալեքս Տեր-Մովսիսյան
Դավիթ Դանիելյան
Նանե Գևորգյան
Աղամալյան Սերյոժա, տեսանյութ
Յանա Գևորգյան
Մանուկյան Սերյոժա

Մաթեմատիկա

Ալեքս Տեր-Մովսիսյան
Արեգ Հարությունյան
Ալեք Մելքոնյան
Ակսել Մելքոնյան
Գեղամ Գասպարյան
Դավիթ Դանիելյան
Նանե Գևորգյան
Յանա Գևորգյան
Մարիա Սահակյան
Սերյոժա Մանուկյան
Մհեր Պետրոսյան
Մարկ Գրիգորյան
Նիկա Ասատրյան
Էլիզա Մուրադյան

 

 

 

 

Օր 1, հեռավար-առցանց աշխատանք, ամփոփում

Մայրենի
Ալեքս Տեր-Մովսիսյան
Արեգ Հարությունյան, Ծառերի գանգատը, սահիկահանդես,
Դավիթ Դանիելյան
Մաթեմատիկա
Գեղամ Գասպարյան
Ալեքս Տեր-Մովսիսյան
Նանե Գևորգյան
Նանե Սահակյան
Դավիթ Դանիելյան
Նիկա Ասատրյան
Մհեր Պետրոսյան
Մարկ Գրիգորյան
Արեգ Հարությունյան
Մարիա Սահակյան
Մհեր Պետրոսյան
Էլիզա Մուրադյան