Հուլիս-օգոստոս, ինքնակրթության շրջան

Օտար լեզվի զարգացում՝ անգլերենի դասընթացներ
Մայրենիի դասավանդման նախապատրաստական շրջան, ուսումնական ծրագրի ծանոթացում
Ընթերցանություն
Կիթառի դասեր
Մարզական հմտությունների զարգացում. պարապմունքներ, արշավներ