Քաղաքամայր Երևանը

Նպատակը՝ Ուսումնասիրել Երևան քաղաքը, ճանաչել պատմամշակութային արժեք ներկայացնող վայրերը, իմանալ պատմությունը

Ընթացքը.

Սովորողներն ուսումնասիրում են քաղաքամայր Երևանի իրենց սիրելի վայրերը, քայլում, պատմում, բլոգներում ներկայացնում տեսանյութերի, ձայնագրությունների, պատումների միջոցով: Ցանկալի է բացահայտել, առանձնացնել ոչ շատ հայտնի վայրերը:

Կիրականացվեն ճամփորդություններ քաղաքի հնավայրերում։

Արդյունքը՝ Սովորողներն ավելի լավ կճանաչեն քաղաքը, կբացահայտեն իրենց համար անհայտ վայրեր


Նարե Խաչատրյան
Դավիթ Սարգսյան
Նարե Մելքոնյան
Կատրին Ղարիբյան
Եվա Պապյան
Բաբգէն Շահինեյան
Անի Եիսաղոլի
Դանիել Հովսեփյան, Տիգրանակերտ
Նանե Գևորգյան
Հենրիկ Կարապետյան


Հոկտեմբեր ամսվա հաշվետվություն

Աստվածներ, գործնական աշխատանք
Առասպելներ, ավանդազրույցներ
Իմ հերոսը
Սարդարապատի հերոսամարտ

Ճամփորդություն
Մուսա լեռան հուշահամալիր

mskh.am- ի խմբագրում՝ 18, 19, 20, 21, 28, 29|
artschool.am-ամենօրյա

ԱՍՏՎԱԾՆԵՐ

ԱՐԱՄԱԶԴ

Հին հայերի գերագույն աստվածն էր Արամազդը, երկնքի և երկրի արարիչը, բոլոր աստվածների հայրը։ Նա կոչվում էր «Մեծ և արի Արամազդ», որի գլխավոր սրբավայրը գտնվում էր Հին Հայաստանի պաշտամունքային կենտրոններից մեկում՝ Անի Կամախում։ Այնտեղ էին գտնվում հայոց Արշակունի թագավորների տոհմական դամբարաններն ու գանձերը։

Продолжить чтение «ԱՍՏՎԱԾՆԵՐ»

Առասպելներ, ավանդազրույցներ

Առասպելները ստեղծվել են շատ հին ժամանակներում և սկզբնական շրջանում եղել են բանավոր: Աշխարհի բոլոր ժողո վուրդներն էլ ունեն իրենց առասպելները: Հին Հայաստանում ևս առասպելները շատ սիրված և տարածված են եղել: Առասպելների հերոսները սովորաբար դյուցազուններ են, այսինքն’ ոչ սովորա­կան քաջությամբ օժտված մար­դիկ։ Դյուցազուններն իրենց ար­տաքին տեսքով էլ են տարբեր­վում սովորական մարդկանցից. նրանք հաղթանդամ են, արտա­կարգ ուժեղ, շատ քաջ և միշտ հերոսական գործեր են կատա­րում։ Առասպելները շատ երևա­կայական պատմություններ են, որպես օրինակ հիշենք Տորք Ան­գեղի մասին պատմող առասպե­լը։ Տորքը առասպելում ներկա­յացված է անիրական, չափա­զանց երևակայական արտաքի­նով և հատկություններով։ Մովսես Խորենացին, նկարագրելով Անգեղյա Տորքին, գրում է. -Ո՜հ, չափազանց առասպել է այս, առասպելների առասպել։

Продолжить чтение «Առասպելներ, ավանդազրույցներ»

Սարդարապատի հերոսամարտ

Սարդարապատի ճակատամարտը տեղի է ունեցել 1918 թ-ի մայիսի 21-27-ը, հայկական կանոնավոր զորամասերի, աշխարհազորի և Արևելյան Հայաստան ներխուժած թուրքական զորաբանակի միջև: Սարդարապատի հերոսամարտը հաճախ անվանում են «20-րդ դարի Ավարայր»:

Продолжить чтение «Սարդարապատի հերոսամարտ»

Հերոսամարտեր

  • ծանոթանալ մեր հերոսամարտերին
  • շարունակել հերոսամարտերի շարքը. Մուսա լեռան հերոսամարտ, Սարդարապատի հերոսամարտ, Արցախի հերոսամարտ
  • Տանել զուգահեռներ այսօրվա Արցախյան և Սարդարապատի հերոսամարտերի միջև, համեմատել դրանք
  • պատրաստվել ճամփորդության՝ դեպի Սարդարապատի հերոսամարտին նվիրված հուշարձան
  • այցելել թանգարան

Նախագծի խնդիրները.

  • Ազգային երգ, պար/ պատասխանատու՝ Հասմիկ Մաթևոսյան
  • բլոգներում ունենալ քարտեզը, հաշվել հեռավորությունը՝ դպրոցից մինչև հուշարձան, ունենալ համապատասխան տեղեկություն, ճամփորդությունից հետո ներկայացնել ճամփորդապատումները

Նախագծի մասնակիցները.

4-5-րդ դասարանցիներ

Նախագծի իրականացման ժամանակահատվածը.

հոկտեմբերի 16