Աուդիոհեքիաթներ, ընտրված հեքիաթներ, նախապատրաստական աշխատանք

ՍՈՒՏԼԻԿ ՈՐՍԿԱՆԸ

Հորս կնունքով, մորս ծնունդով, վեր կացանք մի օր հինգ ու վեց հոգով, թրով—թվանքով որսի գնացինք։ Հադին էր, Հյուդին էր, Չատին էր, Մատին էր, հերս էր, ես էի․ գնացինք որսի․․․

Սարեր, ձորեր դուզ գնացինք, որտեղ որս կար՝ սուսուփուս գնացինք, որտեղ ահ էր՝ կուզեկուզ գնացինք․․․ Продолжить чтение «Աուդիոհեքիաթներ, ընտրված հեքիաթներ, նախապատրաստական աշխատանք»

Մայրենի

Երեխան մայրենի լեզվի կրողն է: Նա լավ թե վատ, ճիշտ թե սխալ անընդհատ
հաղորդակցվում է,ճանաչում ինքն իրեն, արտահայտում իր մտքերը, փորձում հասկանալ ու հասկանալի լինել: Մայրենի լեզվի ուսուցում ասվածը պայմանական է քանզի մարդն այն յուրացնում է ամբողջ կյանքի ընթացքում:
  Երեխան ծնված օրվանից արդեն կրում է մայրենի լեզուն:
Կրտսեր դպրոցի խնդիրն է դառնում օգնել երեխային գրավոր եւ բանավոր խոսքը ճիշտ
ձեւակերպել, կարողանալ արտահայտել իր հույզերը, զգացմունքները ու հաղորդակցվել:
Մայրենի լեզվի ուսուցումը, որպես ուսուցման հիմնական լեզու, անընդհատ է ու սերտորեն կապված է սովորողի ամենօրյա գործունեության հետ: Այն պետք է նպաստի

սովորողի՝ բնականոն, անկաշկանդ, ստեղծագործող, տրամաբանող, ազատ

արժեհամակարգի ձեւավորմանը: Մայրենի լեզուն ուղղված է՝
 • սովորողի ինքնաարտահայտմանը, ինքնադրսեւորմանը
 • սեփական միտքը բանավոր եւ գրավոր ձեւակերպելուն եւ արտահայտելուն
 • սովորողի ստեղծագործական մտքի զարգացմանը:
Մայրենի լեզվի ուսուցման խնդիրները՝
 • սովորողի ինքնարտահայտման պահանջմունքի պահպանում ու զարգացում.
 • լեզվամտածողության, լեզվազգացողության զարգացում
 • բանավոր եւ գրավոր ճիշտ, գրագետ խոսքի, հստակ արտահայտման կարողությունների զարգացում
 • բառարաններից, հանրագիտարաններից, տեղեկատվական այլ աղբյուրներից օգտվելու հմտության զարգացում
 • ստեղծագործական մտածողության, երեւակայության զարգացում
 • վերլուծելու, համադրելու, հակադրելու հմտությունների զարգացում
 • լեզվական տարրական գիտելիքների յուրացում:
Մայրենի լեզվի ուսուցումը պետք է սովորողին հնարավորություն տա՝
 • անկաշկանդ եւ գրագետ գրավոր եւ բանավոր արտահայտել սեփական մտքերը, զգացմունքները
 • կառուցել ճիշտ եւ փաստարկված խոսք
 • զարգացնել լեզվական ստեղծագործական երեւակայությունը:
 Մայրենիշ լեզվի ուսուցման կազմակերպումը`
 • ստեղծել ազատ, անկաշկանդ միջավայր՝ խոսքի յուրացումը սերտորեն կապելով սովորողի առօրյայի, ամենօրյա գործունեության հետ:

Մայրենի լեզուն, որպես հիմնական լեզու,անընդհատ է եւ ամենուր:Այն առկա էգործունեության բոլոր ձեւերում: Ուսումնական միջավայրը նպաստում է, որ սովորողն առանց սխալվելու վախի արտահայտի իր մտքերը,կարծիքը,հույզերը:

 • Ուսուցումը կազմակերպել թվային գործիքների լիարժեք կիրառմամբ:Թվային գործիքները հնարավորություն են տալիս տեսածը, լսածը, կարդացածը հրապարակելու, քննարկման դնելու/առցանց քննարկում/, ասելիքը տեսանյութով, ձայնագրությամբ, ֆոտոշարքով ներկայացնելու:
 • Ստեղծել անընդհատ հաղորդակցության միջավայր:
Սովորողի ուսումնական աշխատանքը կազմա կերպվում է համացանցում` էլեկտրոնային
հասցեի, էլեկտրոնային օրացույցի, SkyDrive-ի,մեդիագրադարանի, դասարանական
բլոգի, դասարանական կայքէջի միջոցով:
Մայրենի լեզվի ուսուցման առաջին կարեւոր փուլը՝ տառուսուցումը, չի տարանջատվում
մայրենի լեզվին առաջադրվող մյուս խնդիրներից, այլ համարվում է գրավոր խոսքի
զարգացմանը նպաստող կենդանի ու արդյունավետ մեթոդ: Ուսուցման առաջին տարվա առաջին օրերից սովորողը սկսում է տառեր, բառեր մուտքագրել ու միաժամանակ ընթերցել:
Համակարգիչը, էլեկտրոնային գրատախտակը, ուսումնական խաղերը հնարավորություն են տալիս առանց արհեստական ու պայմանական բաժանումների փոխկապակցել
գրաճանաչության նախագրային, գրային, ետգրային փուլերը:
Երեխան նկարում-պատմում է, միաժամանակ՝ երգում-վանկատում, մուտքագրում-
ընթերցում: Երեխան պատմում է այն ամենի մասին, ինչն իրեն հետաքրքիր է, ինչն
իրեն հուզում է: Պատմում է իր, ընտանիքի, հարազատների, տան մասին՝ ցուցադրելով նախապես թվային ֆոտոխցիկով արված լուսանկարները, դիտում`ընկերոջ ցուցադրած ֆոտոշարքը եւ տալիս իրեն հետաքրքրող հարցը, ֆոտոշարքից առանձնացնում որոշակի նկարներ, կոնկրետացնում խոսքը, ապա նկարագրում, բնութագրում, բացատրում, մեկնաբանում,
հետո անվանում (տեսքտից անցում պարբերության, նախադասության, բառակապակցության, բառի, հնչյուն-տառի):
Գրական նյութերի (ոտանավորներ, հեքիաթներ, խաղիկներ, հանելուկներ, առած-
ասացվածքներ) ուսուցման ժամանակ թվային միջոցների գործածումը նոր մեթոդների
կիրառում է ենթադրում: Երեխան լսում ու դիտում է հեքիաթներն ու բանաստեղծությունները (աուդիո-գրքեր, մուլտֆիլմեր), ապա պատմում-
ձայնագրվում թվային ձայնագրիչով ու նորից լսում, հետո նկարում՝ վրձնով,
ինչպես նաեւ համակարգչով, բեմադրում-տեսագրվում՝ դառնալով հեքիաթի, ոտանավորի կերպար ու հերոս:
Այդպես մեդիան ուսումնական գործընթացը ավելի արդյունավետ, ժամանակակից
ու հետաքրքիր է դարձնում:

Ուսուցողական այսպիսի միջավայրում երկրորդ, երրորդ դասարանացին ավելի համարձակ ու վստահ է արտահայտվում: Ավելանում են բանավոր, ինչպես նաեւ

գրավոր խոսքին ներկայացվող պահանջները: Կազմակերպվում է առկա, հեռահար եւ առցանց ուսուցում՝ մայրենի լեզուն անընդհատ գործածելու ու զարգացնելու հնարավորություն տալու համար: Անընդհատ ընթերցելու, վերլուծելու, քննարկելու, գրելու, արտահայտվելու, հարցնելուհնարավորություն է տալիս mskh-ը՝ իր թվային գրադարանով, ենթակայքերով, դասարանական կայքէջերով, բլոգներով:
Սովորողի վրձնով կամ Paint ծրագրով նկարած նկարը, ֆոտոշարքը, ձայնագրությունն ուտեսաֆիլմը, հորինած պատմությունները պարբերաբար հայտնվում են դպրոցի կայքէջում, բլոգում: Սովորողը գիտի, որ իրեն հետեւում են` սպասում են  իր նոր նկարին կամ պատմությանը, ընթերցած նյութի վերաբերյալ իր կարծիքին, ընկերոջ հորինածի
մասին իր մեկնաբանությանը:
Կրտսեր դպրոցում մայրենի լեզվի խնդիրը խոսքային հմտությունների, կարդալու
կարողությունների զարգացումն է: Իսկ սովորողը կարդում ու գրում է անընդհատ, բոլոր
դասաժամերին: Այստեղ եւս մեկ անգամ ընդգծվում է մայրենիի անընդհատ ուսուցումը.
մաթեմատիկայի դասին՝ խնդրի պայմանների վերլուծության, բացատրության, պահանջի
ձեւակերպման, պատճառաբանության, պատասխանի, բնագիտության դասին՝ փորձի
ներկայացման, դիտարկման, արդյունքների գրանցման, ուսումնական ճամփորդության
ժամանակ՝ տեսածը պատմելու, ներկայացնելու, հարցադրումներ անելու տեսքով:
Ընթերցանության նյութերի ընտրությունն էլ ինքնանպատակ չէ: Կրտսեր դպրոցականի
խոսքը զգայուն է: Հայ դասական ստեղծագործությունների ուսուցումը փոխանցում է
այնպիսի լեզվական կաղապարներ, որոնք նպաստում են լեզվամտածողության
զարգացմանը:
Համաշխարհային մանկական գրականությունից ընտրվում են այնպիսի
նմուշներ, որոնց ընթերցումը խթանում է սովորողի ստեղծագործական միտքը, նպաս
տում երեւակայության զարգացմանը:

Սովորողի կատարած աշխատանքը դպրոցում եւ տանը`կարդալ սովորում են կարդալով, գրել՝ գրելով:

Կարդալ:
Կարդալ, դեռ չի նշանակում հասկանալ: Կարեւոր է կարդացածը հասկանալ: Իրեն հասկանալի տեքստը հասկանալի ներկայացնել դիմացինին: Կարդալիս առանձնացնել հիմնական ասելիքը, միտքը, գաղափարը: Բառարանի օգնությամբ բացատրել անծանոթ բառն ու դարձվածքը, գտնել հանդիպած բառերի հոմանիշներն ու հականիշները, պատմելիս դրանք փոխարինել համապատասխան բառով կամ արտահայտությամբ:
Դասագիրքը չի կարող լինել ուսումնական միակ կամ գլխավոր նյութը, տեղեկատվության միակ աղբյուրը.ուսումնական նյութերը անընդհատ թարմացվում-
հարմարեցվում են սովորողին:
Ուսումնական նյութերի հիմնական շտեմարանը մեդիագրադարանն է, որի
բաժանորդն են սովորողն ու ուսուցիչը: Մեդիագրադարանն անընդհատ լրացվում է

թվային(այլոց կողմից եւ տեղում` կրթահամալիրի սովորողների,ուսուցիչների կողմից թվայնացված) գրքերով, համացանցային ռեսուրսներով եւ կրթահամալիրի ուսուցիչների, սովորողների եւ այլոց ստեղծած տեսա-աուդիոնյութերով: Ուսումնական նյութեր ընտրելիս եւ հաձնարարելիս ուսուցիչը նկատի է ունենում նաեւ սովորողի ընդունակությունները եւ նախասիրությունները: Կարդում են դասական ստեղծագործություն, գիտահանրամատչելի նյութ, լուր, տեղեկություն, խնդիր,առաջադրանք

Գրել:

Սովորողը պիտի ցանկանա գրել իրեն ծանոթ, իրեն հարազատ, իրեն մոտ, հետաքրքիր, իրեն առնչվող թեմաների մասին: Երեխան պիտի գրի իր մասին, իր ապրումների, իրեն շրջապատող աշխարհի, մարդկանց ու իրեն հուզող ու հետաքրքրող երեւույթների, իրադարձությունների մասին: Նման թեմաների շուրջ երեխաներն անընդհատ կարող են գրել: Կարող են գրել նկարագրական շարադրություններ,պատրաստել տեղեկատվական նյութեր, օրվա մասին պատմել, գրել նամակներ ինչպես նաեւ՝ հայտարարություններ ուշնորհավորանքներ:

Հորինել:

Երեխաների միտքը եւ երեւակայությունն անսահման են, հորինած պատմությունները՝ հետաքրքիր ու անսովոր: Կարեւոր է, որ երեխան կարողանա սեփական միտքը ձեւակերպել՝ գտնել համապատասխան բառեր, արտահայտություններ, ապա գրանցել, իսկ հետո՝ներկայացնել: Երեխաները պակաս հետաքրրությամբ չեն լսում իրենց հասակակիցների հորինած պատմություններն ու հեքիաթները:Երեխաներին
հասակակիցների ստեղծագործություններն ավելի են հետաքրքրում ու զարմացնում,
ծիծաղեցնում ու ոգեւորում: Հորինած պատմությունը գրելուց հետո երեխան այն
ներկայացնում է՝ կարդում, նկարում, պատրաստում իր հեքիաթի էլեկտրոնային
նկարազարդ էջը, աուդիո տարբերակը, ներկայացումը /հերոսն էլ ինքն է, իր ընկերները,
ընտանիքի անդամները/ հեքիաթի հիման վրա պատրաստած մուլտֆիլմը, որի
հերոսներին նույնպես պատրաստել է սեփական ձեռքերով /պատրաստել գունավոր թղթով, կտորով, ձեռնոցով, կավով կամ պլաստիրինով/: Մյուս երեխաները

հետաքրքրությամբ լսում են, հարցեր տալիս հենց հեղինակին, համոզում ավարտը փոխել, նոր հերոս ներմուծել եւ այլն:

Նամակներ:

Երեխաները շատ են սիրում նամակներ գրել ոչ միայն ծանոթ մարդկանց, այլեւ հեքիաթի հերոսին, կերպարին, ամենաանսպասելի մեկին: Նամակի բովանդակությունն էլ կարող է լինել տարբեր:Նամակներում երեխաները շատ են սիրում խոստովանություններ անել, արտահայտել իրենց հույզերը` սերը, զարմանքը, բողոքը, պահանջը, խնդրանքը: Նամակները կարող են լինել խորհուրդ տալու կամ հրավիրելու, բարկանալու կամ ոգեւորելու համար

Երեխաների երեւակայությունը ազատելը եւ ստեղծագործական միտքը զարգացնելը
կրտսեր դպրոցի կարեւոր խնդիրներից է: Այդ խնդիրները լուծելու համար առաջարկում
ենք կարդալ հայտնի մանկագիր, մանկավարժ Ջանի Ռոդարիի <<Ստեղծագործական
երեւակայության քերականություն>> աշխատությունը:

Գնահատում:

Կարեւոր է, երբ կատարած աշխատանքը, գործադրած ջանքերը գնահատվում են: Գնահատականը պիտի ոգեւորի սովորողին եւ առաջ մղի: Կայքում բոլոր սովորողներն ունեն իրենց անձնական կայքէջերը, որտեղ նյութեր թողարկելը հնարավորություն է տալիս բոլորին հայտնվել հավասար պայմաններում: Յուրաքանչյուր սովորող հնարավորություն է ունենում արտահայտվելու, ինչպես նաեւ կարդալու, կարդացածի
վերաբերյալ վերաբերմունք, կարծիք հայտնելու: Երեխաները կարդում են ընկերոջ ստեղծագործությունը, ապա ծավալում առցանց քննարկում, որին մասնակցելու հնարավորություն է ունենում յուրաքանչյուր սովորող:

Երկրորդ դասարանցուն ներկայացվող պահանջները, բնականաբար, ավելանում են:

Կարեւորվում է ինչպես բանավոր, այնպես էլ գրավոր խոսքում նոր բառերի, արտահայտությունների ներմուծումը, միտքն ավելի գեղեցիկ , պատկերավոր եւ
հասկանալի ներկայացնելու, սեփական կարծիքը հիմնավորելու եւ պաշտպանելու,
դիմացինին լսելու եւ հարցադրումներ անելու կարողությունների ձեւավորումը:
Երկրորդ դասարանում բանավոր պատումներից բացի, սովորողը սկսում է պատմել նաեւ գրավոր`
 • Պատմել իր, ընտանիքի, ընկերների, օրվա եւ նախասիրությունների մասին` հաղորդելով կոնկրետ տվյալներ
 • Մի քանի բառով նկարագրել եւ բնութագրել իրեն եւ մյուսներին
 • Խոսքի մեջ օգտագործել ծանոթ բառերի հոմանիշներն ու հականիշները
 • Պատմել լսած հեքիաթը, պատմությունը, տեսած ֆիլմը, մուլտֆիլմը`համապատասխան մեջբերումներ անելով
 • Բնութագրել, նկարագրել հերոսներին` օգտագործելով նոր բառեր,բառակապակցություններ
 • Պատասխանել ծանոթ ստեղծագործությանը վերաբերող հարցերին,պատասխանը հիմնավորել
 • Վերաբերմունք, կարծիք արտահայտել հեքիաթի, հերոսների, մարդկանց,արարքների վերաբերյալ
 • Պաշտպանել սեփական կարծիքը
 • Հարցադրումներ անել լսածի վերաբերյալ
 • Տեսածի, լսածի, իր հետ կատարվածի մասին կարծիք հայտնել
 • Բարդ բառեր կազմել` միացնելով մի քանի անսպասելի բառեր եւ բացատրել դրանց իմաստը
 • Փոփոխել ծանոթ հեքիաթները`ա)ավելացնել կամ պակասեցնել հերոսներ բ)փոփոխել իրադարձությունները գ) փոփոխել սկիզբը ավարտը դ) տարբեր հեքիաթների հերոսներով նոր հեքիաթ հորինել
 • Հորինել նոր, երեւակայական հերոսներ, նկարագրել, բնութագրել նրանց
 • Փոփոխել ծանոթ առած-ասացվածքները` դրանց բաղադրիչները միացնելով իրար.
 • Հորինել հանելուկներ, շուտասելուկներ, առած-ասացվածքներ,պատմություններ.
 • Ստեղծագործաբար մշակել տրված հեքիաթը կամ պատմությունը:

Երկրորդ դասարանցին պիտի կարողանա`

 • Կարդալ եւ հասկանալ տեքստը.
 • Տեքստում անծանոթ, անհասկանալի բառերը գտնել, ընդգծել եւ բացատրել.
 • Տեքստի վերաբերյալ հարցի իր պատասխանը հիմնավորող բառը, բառակապակցությունը, նախադասությունը, միտքը, հատվածը գտնել,ներկայացնել
 • 3-5 նախադասությամբ տեղեկատվական նյութ պատրաստել այն իրադարձության
  մասին, որին ինքը մասնակցել է
 • Նամակներ գրել
 • Հրավիրատոմսեր պատրաստել
 • Շնորհավորանքներ գրել
 • 3-5 նախադասությունից կազմված տեքստ գրել / միտքը ձեւակերպել, գրանցել
  հորինած պատմությունը, նկարագրական շարադրությունը/
 • Նախադասությունն սկսել մեծատառով, ավարտել վերջակետով
 • Օժանդակ բայերը ճիշտ գրել/ ներկա ժամանակ/
 • Հատուկ անունները գրել մեծատառով.
 • Խոսքի մեջ անընդհատ գործածվող բառերը ճիշտել
 Հնչյուն՛. Ձայնավոր հնչյունների ուղղագրությունը բառասկզբում: Է-ն բառասկզբում: Ե-ն բառասկզբում: Օ-ն բառասկզբում: Ո-ն բառասկզբում: Յէվ-ւ (էվ-ի) գրությունը: Օժանդակ բայի գրությունը: Հնչյունը’որպես բառստեղծման ատաղձ: Տրված հնչյուններով տարբեր բառեր կազմել: Գործնական ծանոթություն հնչույթի իմաստազատիչ հատկանիշի հետ (լոր-կոր-ձոր-խոր…): Այբուբենը:

Վանկ՛. Գործնական ծանոթություն վանկի հետ’ տրված վանկերով բառեր կազմել:

Բառ: Բառիմաստի բացատրություն (գտնել բացատրված բառը, տալ տրված բառի բացատրությունը): Հոմանիշություն’ իմաստով մոտ բառեր (խոշոր – մեծ – հսկա, ճերմակ – սպիտակ, հարց տալ – հարցնել, լույսը բացվել – լուսանալ, մանուկների պարտեզ –

մանկապարտեզ): Հականիշություն (դառը – քաղցր, գոհ – դժգոհ):

Բարդ բառեր: Անհնչյունափոխ արմատներով անհոդակապ բարդություններ (խաղընկեր, ծովափ): Անհնչյունափոխ արմատով հոդակապով բարդություններ (օդանավ, տոնածառ): Մեկ հնչյունափոխված արմատով անհոդակապ բարդություններ (ձնծաղիկ, մոխրաման): Մեկ հնչյունափոխված արմատով հոդակապով բարդություններ (կարմրագույն, շնագայլ): Ածանցավոր բառեր: Ան նախածանց և իկ, ուհի, ենի վերջածանցներ:

Բառերի խմբավորում ա) ըստ ցույց տրված առարկաների խմբերի (բանջարեղեն, մրգեր, ծաղիկներ, թռչուններ, ծառեր և այլն), բ) ըստ քերականական հատկանիշների (առարկա, առարկայի հատկանիշ, գործողություն ցույց տվող բառեր)’ հիմք ունենալով ղրանց առաջադրվող հարցերը (ո՞վ, ովքե՞ր, ի՞նչ, ինչե՞րը, ինչպիսի՞, ի՞նչ է անում, ի՞նչ են անում…):

Հավաքական գոյականներ (վտառ, ոհմակ, պարս…): Հատուկ անունների գրությունը (անուն, ազգանուն, հայրանուն, կենդանիներին տրվող անուններ): Գործնական ծանոթություն ձայնարկությունների հետ:

Նախադասություն: Նախադասության կազմում’ տրված բառերով: Նախադասության իմաստի փոփոխությունը’ կախված բառերի շարադասությունից: Նախադասության իմաստի փոփոխությունը’ կախված մեկ բառի տեղափոխությունից: Նախադասության կազմությունն ըստ նրա կազմի մեջ մտնող անդամներին տրված հարցերի (ո՞վ, ե՞րբ, որտե՞ղ, ի՞նչ է անում): Պարզ համառոտ նախադասության ընդարձակում’ ըստ տրված առաջադրանքի: Պարզ ընդարձակ նախադասության համառոտում’ ըստ տրված առաջադրանքի: Հարցական նախադասության կազմում: Հրամայական նախադասության կազմում: Բացականչական նախադասության կազմում:

Նախադասությունների, տրամաբանական կապը:

Առոգանություն:

Լեզվական կառույցներ’ Եթե …………………………… ՛իսկ…………………..

ավելի …….քան …….. : Լեզվական կառույցների հոմանիշություն (Գայլն ավելի շատակեր է, քան աղվեսը: Գայլն աղվեսից շատակեր է):

Ստացական հոդ: Ստացական հոդի և դերանվան հոմանիշությունը (իմ գիրքը – գիրքս, քո գիրքը – գիրքդ):

Կետադրություն՝ Վերջակետի կարևորությունը գրավոր խոսքում:

Գրավոր աշխատանքների տեսակներ

* արտագրություններ (ոչ մեխանիկական, որևէ առաջադրանքով).

* պատասխանել հարցերին մի քանի նախադասությամբ գրանցելով սեփական միտքը.

* ուսուցչի թելադրանքով գրի առնել իրեն անհրաժեշտ ինֆորմացիան.

* մի քանի նախադասությամբ գրել փոքրիկ ստեղծագործական շարադրություններ,

* տրված առաջադրանքով գրել նկարագրական շարադրություններ

2- րդ դասարանն ավարտած երեխան պիտի կարողանա’

* ձայնսվոր հնչյունները բառասկզբում, յէվ (Էվ) հնչյունակապակցությունը ճիշտ գրել,

* օժանդակ բայերն առանձին գրել,

* հատուկ անունները (անուն, ազգանուն, հայրանուն, կենդանիներին տրվող անուններ) մեծատառով սկսել,

* բառերը վանկերի բաժանել (ոչ գաղտնավանկ),

* գտնել չհնչյունափոխված նույնարմատ բառերի արմատը,

* կազմել բառեր ա ն, իկ, ուհի, ենի ածանցներով,

* գրել տրված բառերի հոմանիշներն ու հականիշները,

* ըստ հարցերի գրել առարկա, առարկայի հատկանիշ, գործողություն ցույց տվող բառեր,

* գտնել բացատրված բառը,

-նախադասություն կազմել ըստ նրա անդամներին տրված հարցերի (ո՞վ, ե՞րբ, որտե՞ղ, ի՞նչ է անում),

* պարզ համառոտ նախադասությունն ընդարձակել երկու-երեք բառով,

* պարզ ընդարձակ նախադասությունը համառոտել՝ ըստ տրված առաջադրանքի,

* պատմողական նախադասություն կազմել,

* հարցական նախադասություն կազմել,

* հրամայական նախադասություն կազմել,

* կազմել տեքստ’ տրված նախադասությունների տրամաբանական կապով,

* Նախադասությունները վերջակետով առանձնացնել,

* ճիշտ գործածել լեզվական կառույցները’ …….. ավելի ….. , քան

……………….. ից…….է: (Գայլն ավելի շատակեր Է, քան աղվեսը: Գայլն աղվեսից շատակեր Է).

* կարդալ փոքր տեքստ (մինչև 150 բառի սահմանում).

* պատասխանել սյուժեի հետ կապված հարցերին,

* մի քանի բառով վերաբերմունք արտահայտել հերոսների, նրանց գործողությունների ու արարքների նկատմամբ,

* վերաբերմունք արտահայտել ստեղծագործության նկատմամբ: