Մարիա Սահակյանը՝ Տիգրան Հայրապետյան գրադարանի ընթերցող